พฤติกรรมหุ้นเสี่ยงถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

ลงทุนต้องใส่ใจกับนายชัดจังตอนพฤติกรรมหุ้นเสี่ยงถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในสิ้นเดือนนี้ น่ากลัวจังทำไมบริษัทจดทะเบียนถึงเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ล่ะคะเนี่ย บริษัทจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้หากบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีปัญหาทางการเงินหรือการดำเนินงาน โดยเหตุที่ทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้แก่ Read More

Copyright szigetfestival.info 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget