พฤติกรรมหุ้นเสี่ยงถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

ลงทุนต้องใส่ใจกับนายชัดจังตอนพฤติกรรมหุ้นเสี่ยงถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในสิ้นเดือนนี้ น่ากลัวจังทำไมบริษัทจดทะเบียนถึงเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ล่ะคะเนี่ย บริษัทจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้หากบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีปัญหาทางการเงินหรือการดำเนินงาน โดยเหตุที่ทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้แก่ มีปัญหาการดำเนินงานหรือฐานะการเงินเช่นส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเป็นเท็จไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเช่น ไม่นำส่งงบการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสั้นถือเป็นบริษัทที่ไม่มีธุรกิจหรือที่เรียกว่า Cash Company แล้วผู้ลงทุนจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตัวไหนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

จะมีเครื่องหมาย NC ปิดไว้ท้ายชื่อหุ้นครับ บริษัทจะมีวิธีแก้ไขให้พ้นจากเหตุเพิกถอนไหมคะ ตลาดลักทรัพย์มีแนวทางให้บริษัทดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อให้เหตุเพิกถอนหมดไป โดยต้องดูว่าเข้าเหตุเพิกถอนแบบไหนก็ต้องแก้ไขเหตุนั้นให้หมดไปเช่น ถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบก็ต้องทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกให้ได้ อาจเพิ่มทุนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรับปรุงการดำเนินงานเป็นต้น ถ้าบริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนดก็ต้องส่งงบการเงินงวดที่ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือถ้าบริษัทเป็น Cash Company เหตุเพิกถอนจะหมดไปเมื่อบริษัทดำเนินการให้มีธุรกิจแล้วนั่นเองครับ ทั้งนี้บริษัทจะต้องดำเนินการให้หลักทรัพย์มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดของแต่ละเหตุเพิกถอน แล้วถ้าบริษัทเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอนพร้อมกันหลายๆเหตุล่ะคะ

การพิจารณาจะแยกแต่ละเหตุโดยจะดูจากเหตุที่ครบกำหนดการแก้ไขก่อนครับ ตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทมีปัญหาฐานะการเงินจากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบซึ่งมีเวลาแก้ไข 3 ปีขณะที่ก็มีปัญหาเป็น Cash Company ด้วยซึ่งมีเวลาแก้ไขปีเดียวถ้าบริษัทแก้ไขปัญหา Cash Company ไม่ได้ภายใน 1 ปีตลาดหลักทรัพย์ก็จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนแม้จะยังไม่ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบก็ตาม บริษัทสามารถขอขยายเวลาแก้ไขได้นะแต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งแต่ละกรณีก็จะให้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน กรณีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนบริษัทสามารถยื่นคำขอขยายเวลาได้ทั้ง 2 ช่วงคือ 1.ช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอนและ 2. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติให้กลับมาซื้อขายได้ช่วงละ 1 ครั้งครั้งละไม่เกิน 1 ปี ส่วนกรณีนำส่งงบไม่ทันตามกำหนดและ Cash Company จะขอขยายเวลาได้เฉพาะช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายเท่านั้นโดยขอขยายได้ 1 ครั้งเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี แล้วถ้าบริษัทไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดจนหุ้นถูกประกาศเพิกถอนผู้ถือหุ้นควรทำยังไงดีคะ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดโอกาสให้ซื้อขายหุ้น 7 วันทำการก่อนถูกเพิกถอนครับโดยมีมาตรการจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขาย โดยต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนก่อนซื้อเท่านั้น และหุ้นขึ้นเครื่องหมาย NC ไว้ตลอดด้วย เข้าใจแล้วค่ะใส่ใจจะศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดทั้งข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงินของผู้สอบบัญชีผลการดำเนินงานรวมถึงความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อนจะตัดสินใจซื้อขายหุ้นที่จะถูกเพิกถอน ดีมากครับแหล่งข้อมูลเพื่อผู้ลงทุนต้องที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะครับ

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

Copyright szigetfestival.info 2021
Tech Nerd theme designed by FixedWidget